ABRIL

 • Curs: “Animació gràfica per a Joves”

  • Hores: 12h

  • Dates: 21 d’Abril, 12 i 19 de maig (dissabtes)

  • Horari: de 10.00 a 14.00h

  • Lloc: CIAJ

  • Preu: Gratuït

  • Edat: de 16 a 30 anys

  • Professora: Rocío Parra

  • Descripció: Introducció a les tècniques d’animació gràfica per tal que, al finalitzar el curs, els joves puguin realitzar animacions senzilles aplicant mètodes clàssics de dibuix animat.

  • Metodologia: El curs alterna sessions teòriques amb exercicis pràctics. És realitzarà un visionat de diversos exemples d’animació.

  • Material a portar:

   • Bloc de paper calco A4

   • Llapis 2b

   • goma de borrar

  • Inscripcions: Online  o presencialment al CIAJ

 • Curs: “Fiscalitat per associacions

  • Hores: 4h

  • Dates: 14 d’Abril

  • Horari: de 10.00 a 14.00h

  • Lloc: CIAJ

  • Preu: Gratuït

  • Edat: Només associacions

  • Descripció:

  • Inscripcions: Online a través del formulari o presencialment al CIAJ

MAIG

 • Curs: “Gravació i muntatge de curtmetratges

  • Hores: 12h

  • Dates: 17, 23 i 31 de Maig (Dijous)

  • Horari: de 16.00 a 20.00h

  • Lloc: CIAJ

  • Preu: Gratuït

  • Edat: 16 a 30 anys

  • Descripció:

   • “Gramàtica audiovisual”

   • “Guió”

   • “Guió literari”

   • “Els actors”

   • “Imatge i so”

   • “Guió tècnic”

   • “Rodatge”

   • “Postproducció del curtmetratge”

  • Metodologia: S’alternaran les sessions teòriques amb exercicis pràctics. També es visualitzaran curtmetratges, videoclips i treballs realitzats per  Fernando Verniere per tal d’utilitzar-los com exemples pràctics.

  • Material a portar:

   • Un telèfon mòbil amb gravació de vídeo i capacitat per descarregar una aplicació d’edició de vídeo gratuïta.

  • Inscripcions: Online o presencialment al CIAJ

 • Curs: “Manipulació d’aliments

  • Hores: 4h

  • Dates: 22 de Maig (Dijous)

  • Horari: de 16.00 a 20.00h

  • Lloc: CIAJ

  • Preu: 5€

  • Edat: 16 a 30 anys

  • Descripció: Un manipulador d’aliments es aquella persona que es dedica professionalment a estar en contacte amb els aliments durant el seu transport, emmagatzematge, preparació, envasat, distribució i venda. La labor d’un manipulador d’aliments es extremadament important, doncs és la primera línia de defensa contra les infeccions i intoxicacions que poden produir els aliments. Per tot això, la formació d’un manipulador d’aliments es fonamental i a més obligatòria.

  • Inscripcions: Online a través del formulari o presencialment al CIAJ

 • Exposició: “Cambia de moda

  • Dates: del 17 al 27 de Maig

  • Horari:

  • Lloc: MUCBE (Capella)

  • Preu: Gratuït

  • Descripció: Exposició fotogràfica de GMB – Akash, fotògraf Banladeshí que forma part del projecte «Cambia de moda». Aquest projecte pretén sensibilitzar a través de productes quotidians, com són la roba i el calçat, als joves del País Valencià sobre la vulneració dels drets humans i laborals que pateixen dones i homes en el sector de la moda a nivell global.

 • Vídeo – fòrum: “The true cost

  • Data: 23 de Maig

  • Horari: 17.00h

  • Lloc: MUCBE (Capella)

  • Preu: Gratuït

  • Descripció: Vídeo / documental d’Andrew Morgan que forma part del projecte «Cambia de moda». Aquest projecte pretén sensibilitzar a través de productes quotidians, com són la roba i el calçat, als joves del País Valencià sobre la vulneració dels drets humans i laborals que pateixen dones i homes en el sector de la moda a nivell global.

JUNY

 • Curs: “Llengua de signes

  • Hores: 30h

  • Dates: del 5 al 28 de Juny (Dimarts i Dijous)

  • Horari: de 16.00 a 20.00h

  • Lloc: CIAJ

  • Preu: Gratuït

  • Edat: 16 a 30 anys

  • Descripció: Què és la llengua de signes? Molta gent es fa aqueixa pregunta però poques són les persones que la saben contestar. Açò es deu al simple fet que no és una llengua coneguda ja que és utilitzada per un col·lectiu molt tancat, que és la comunitat sorda. És important que els educadors/as de temps lliure tinguen una base mínima de llengua de signes per a poder interactuar amb aquest col·lectiu en activitats vinculades a la pedagogia de l’oci, tals com a campaments, escoles d’estiu, tallers educatius,… Aquest curs va dirigit d’una banda a totes aquelles persones que vulguen aprendre una llengua nova que els permeta accedir a descobrir un món desconegut i d’altra banda, a dotar de recursos específics a monitors/as i animadors/as juvenils que els permeten una intervenció socioeducativa adequada en treballar amb aquesta comunitat.

  • Inscripcions: Online a través del formulari o presencialment al CIAJ

 • Exposició: “No hem toques el whatsapp

  • Dates: del 26 de Juny al 5 de Juliol

  • Horari:

  • Lloc: per confirmar

  • Preu: Gratuït

  • Descripció: El concurs No em toques el whatsapp ha generat unes exposicions, acompanyades de guies didàctiques per a sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de conèixer i, per tant, saber detectar, la violència de gènere.

 • Setmana de la Joventut

  • Dates: del 25 de Juny al 1 de Juliol

  • Programació a part

 • Fira de la Joventut

  • Data: Dissabte 30 de Juny

  • Horari:

  • Lloc: Pl. Constitució

  • Preu: Gratuït

  • Edat: 16 a 30 anys

  • Descripció:

JULIOL

 • Curs: “Voluntariat Juvenil

  • Hores: 30h

  • Dates: del 3 al 26 de Juliol (Dimarts i Dijous)

  • Horari: de 16.00 a 20.00h

  • Lloc: CIAJ

  • Preu: Gratuït

  • Edat: 16 a 30 anys

  • Descripció: Les necessitats de la societat actual conviden a la població civil a agrupar-se per a cercar una resposta de conjunt a les demandes socials, culturals i educatives que afecten a la totalitat dels sectors de la població. L’objectiu de l’associacionisme i de l’acció voluntària és tractar de donar una resposta adequada i eficaç a demandes plantejades des de diferents àmbits, cercant una optimització de l’estructura del teixit social. D’altra banda la intervenció voluntària, desinteressada i altruista de diferents sectors que treballen per la consecució de la “societat de benestar” requereix de l’adquisició d’un compromís de responsabilitat i formació que garantisca una actuació de qualitat.

  • Inscripcions: Online a través del formulari o presencialment al CIAJ