JUNY

 • Curs: “Llengua de signesCOMPLET

  • Hores: 30h

  • Dates: del 5 al 28 de Juny (Dimarts i Dijous)

  • Horari: de 16.00 a 20.00h

  • Lloc: CIAJ

  • Preu: Gratuït

  • Edat: 16 a 30 anys

  • Descripció: Què és la llengua de signes? Molta gent es fa aqueixa pregunta però poques són les persones que la saben contestar. Açò es deu al simple fet que no és una llengua coneguda ja que és utilitzada per un col·lectiu molt tancat, que és la comunitat sorda. És important que els educadors/as de temps lliure tinguen una base mínima de llengua de signes per a poder interactuar amb aquest col·lectiu en activitats vinculades a la pedagogia de l’oci, tals com a campaments, escoles d’estiu, tallers educatius,… Aquest curs va dirigit d’una banda a totes aquelles persones que vulguen aprendre una llengua nova que els permeta accedir a descobrir un món desconegut i d’altra banda, a dotar de recursos específics a monitors/as i animadors/as juvenils que els permeten una intervenció socioeducativa adequada en treballar amb aquesta comunitat.

  • Inscripcions: Online a través del formulari o presencialment al CIAJ

 • Exposició: “No hem toques el whatsapp

  • Dates: del 26 de Juny al 5 de Juliol

  • Horari:

  • Lloc: per confirmar

  • Preu: Gratuït

  • Descripció: El concurs No em toques el whatsapp ha generat unes exposicions, acompanyades de guies didàctiques per a sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de conèixer i, per tant, saber detectar, la violència de gènere.

 • Fira de la Joventut

  • Data: Dissabte 30 de Juny

  • Lloc: Pl. Constitució

  • Preu: Gratuït

  • Edat: 16 a 30 anys

JULIOL

 • Curs: “Voluntariat JuvenilSUSPÈS

  • Hores: 30h

  • Dates: del 3 al 26 de Juliol (Dimarts i Dijous)

  • Horari: de 16.00 a 20.00h

  • Lloc: CIAJ

  • Preu: Gratuït

  • Edat: 16 a 30 anys

  • Descripció: Les necessitats de la societat actual conviden a la població civil a agrupar-se per a cercar una resposta de conjunt a les demandes socials, culturals i educatives que afecten a la totalitat dels sectors de la població. L’objectiu de l’associacionisme i de l’acció voluntària és tractar de donar una resposta adequada i eficaç a demandes plantejades des de diferents àmbits, cercant una optimització de l’estructura del teixit social. D’altra banda la intervenció voluntària, desinteressada i altruista de diferents sectors que treballen per la consecució de la “societat de benestar” requereix de l’adquisició d’un compromís de responsabilitat i formació que garantisca una actuació de qualitat.

  • Inscripcions: Online a través del formulari o presencialment al CIAJ