Inici Fòrums Educació reglada Beques

El tema conté 3 respostes, té 1 opinió , i s'ha actualitzat per última vegada el CIAJ Benicarló Ciaj Benicarló fa 1 any, 7 mesos.

 • Autor
  Entrades
 • #911
  CIAJ Benicarló
  Ciaj Benicarló
  Gestor de comptes
 • #913
  CIAJ Benicarló
  Ciaj Benicarló
  Gestor de comptes

  Sol·licitud de beques academico-esportives per a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2018

  Objecte del tràmit

  Les beques objecte d’esta convocatòria estaran destinades a ajudar els/les esportistes d’elit a sufragar en part els gastos ocasionats pels seus estudis i formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un model per a la joventut.
  Inici
  Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar estes beques academicoesportives les persones físiques que puguen obtindre la condició de beneficiàries per no concórrer cap de les circumstàncies que ho impedix, les quals es detallen en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que complisquen els requisits següents:

  Requeriments

  a) Ser esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de nivell A o de nivell B, que apareguen en les Llistes d’Esportistes d’Elit publicades des de l’1 de gener de 2017 fins al final del termini de presentació de sol·licituds de les presents beques academicoesportives, i que no hagen perdut esta condició per alguna de les causes previstes en l’article 6 del Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana.
  b) Acreditar resultats, obtinguts des de l’1 de gener de 2017 fins a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds, referits en l’article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria, o almenys en campionats oficials d’Espanya, resultats de:
  b.1) Modalitats Olímpiques o Paralímpiques: resultats entre els 6 primers classificats en categories de més de 17 anys, o entre els 16 primers classificats en categoria senior.
  b.2) Altres modalitats oficialment reconegudes: resultats entre els 3 primers classificats en categories de més de 17 anys, o entre els 12 primers classificats en categoria senior.
  Tots els resultats hauran de ser obtinguts en campionats oficials que complisquen la resta de requisits de nombre mínim d’esportistes i equips participants per categoria establits igualment en l’article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria.
  c) Tindre domicili en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, excepte aquells esportistes inclosos en Centres Estatals de Tecnificació Esportiva o situació semblant, que hagen desenrotllat la seua carrera esportiva a la Comunitat Valenciana fins a eixe moment. Esta situació caldrà que l’acredite la seua federació esportiva.
  d) Esportistes que en 2018 complisquen com a màxim 26 anys.
  e) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d’una federació esportiva de la Comunitat Valenciana, acreditat per la corresponent federació.
  f) Tindre matrícula durant tot el curs acadèmic 2017-2018 en un centre d’ensenyança secundària o universitària oficialment reconegut per la Conselleria competent en matèria d’educació, i que curse ensenyances de règim general, ensenyances de règim especial o ensenyança universitària.

  Les persones interessades hauran de complir estos requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Més informació

 • #927
  CIAJ Benicarló
  Ciaj Benicarló
  Gestor de comptes

  RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoca la concessió de setze beques per a la realització de pràctiques professionals en diferents centres directius d’aquesta conselleria.

  Més informació

 • #940
  CIAJ Benicarló
  Ciaj Benicarló
  Gestor de comptes

  Beques per a la realització de pràctiques professionals de la Direcció General de Comerç i Consum

  Objecte del tràmit

  Convocatòria de quatre beques, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de pràctiques professionals, en matèria de consum, que tenen per objecte recolzar la formació complementària, millora i especialització professional de les persones seleccionades, posant en relació els coneixements adquirits, en la formació acadèmica, amb els aspectes essencials de l’acció administrativa en matèria de consum, durant els exercicis 2018 i 2019, amb la següent distribució :
  -Una beca a Alacant (servei territorial)
  -Una beca a Castelló de la Plana (servei territorial)
  -Dos beques en València (direcció general i servei territorial)
  Més informació

Heu d'iniciar sessió per repondre a aquest tema.