JUNTA LOCAL FALLERA BENICARLÓ

La ciutat de Benicarló compta amb un padró de gairebé 27.000 habitants, a més de ser l’única ciutat al nord de la província de Castelló amb Falles.
Les seves festes més representatives són les falles, declarades Festa d’Interès Turístic Autonòmic i des de l’any 2016, declarades Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat per la UNESCO, amb un cens que ronda els quasi 4000 fallers censats, repartits en 13 comissions i que arribades les falles planten als carrers de la nostra ciutat els seus 26 monuments fallers.
Però a més de plantar els seus monuments, durant tot l’any les comissions no cessen a organitzar esdeveniments, ja siguin d’índole cultural, esportiva o festiva.
Totes aquestes comissions es regeixen per un òrgan superior denominat Junta Local Fallera, que és la que s’encarrega de l’organització de tot aquest entramat, i al seu torn, coordina tot tipus d’activitats, actes i serveis, vetllant sempre per un millor funcionament de les comissions falleres.
La Junta Local Fallera és l’organisme col·lectiu que, per delegació de les comissions Falleres, exerceix la funció rectora i coordinadora per a la celebració dels festejos i tota classe d’actes relacionats amb les Falles en honor al Patriarca Sant Josep, festa que es celebra el dia 19 de març.
La figura de president de Junta Local és triat per votació democràtica i aquest, posteriorment crearà la seva pròpia directiva, ja sigui seleccionant a voluntaris per al càrrec o reclamant a les persones corresponents de la comissió a la qual pertanyen.

 

Dades de contacte:

– Correu electrònic: info@jlfbenicarló.com
– Web: http:\\www.jlfbenicarlo.com
– Telèfon: +34 659 70 66 71
– Adreça postal: Avinguda Marquès de Benicarló, nº 23 (Access per Carrer Crist de la Mar, s/n)
– Xarxes socials: Perfil Facebook.