Taller de gestió d’associacions amb perspectiva de gènere(8h)

Els estereotips de gènere avui dia es perpetuen des del llenguatge, les accions i també
en els projectes de les organitzacions.

Es per això que les accions que es desenvolupen des de les organitzacions han de
realitzar-se des d’una perspectiva de gènere que garantisca la igualtat i permeta que els
projectes de les organitzacions contribuïsquen a la construcció d’una societat més justa
i lliure de discriminacions sexe-gènere

Objectius:

• Conèixer conceptes bàsic de la perspectiva de gènere.
• Reconèixer la importància de la perspectiva de gènere.
• Adquirir eines per a la utilització del llenguatge inclusiu.
• Utilització de la comunicació inclusiva en els estatus,
reglaments interns i documentació de l’associació.

Reserves

Les reserves estan tancades per aquest esdeveniment.