CURS D’OBLIGACIONS FISCALS I COMPTABLES PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Compliment de les obligacions fiscals.

Objectius

•Que les associacions coneguen la legislació fiscal a què estan sotmeses.

Continguts

•Nou règim, legal a partir de la Llei 49/2002.
•Declaració d’utilitat pública.
•Obligacions comptables. Llibres obligatoris i voluntaris. Subjecció al pla general comptable.
•Règim fiscal.
•Obligacions fiscals generals (declaracions censals, informatives, obligació de retindre, impostos i locals, ITP i AJD, etc.)
•Impost sobre societat i l’IVA.
•Règim dels donatius i donacions aquestes entitats.
•Aplicació dels beneficis introduïts per la Llei del mecenatge: deduccions, conveni de col·laboració empresarial, etc.

 

 

Reserves

Les reserves estan tancades per aquest esdeveniment.