Curs d’obligacions documentals i procedimentals de les associacions

 

Taller Pràctic. Les associacions porten la seua documentació i podran endur-se una carpeta amb els documents al  dia, identificats i arxivats:revisem els documents que li’ls falten, posem al dia els que tinguen desactualitzats, explicarem que és cada document i per a que serveix, i els posarem al dia de les obligacions documentals de l’associació.

 

OBJECTIUS

 • Que les associacions coneguen la legislació vigent en matèria associativa.
 • Que els participants coneguen els procediments davant de l¡administració.
 • Que les associacions participants posen al dia la seua documentació.

CONTINGUTS

 • La L.O 1/2002 sobre el dret d’associació, la llei 14/2008 d’associacions de la C.V.
 • Com organitzem l’arxiu i la documentació de la nostra associació.
 • Identificació, repàs i classificació dels documents obligatoris.
 • Fer els tràmits administratius necessaris per a posar al dia la documentació.

MATERIAL

 • Es repartiran carpetes arxivadors amb separadors de fundes de plàstic per arxivar la documentació.
 • Les fotocòpies necessàries dels documents, models i legislació que treballem.
 • Quadern pràctic 1. manual bàsic de procediments i gestió d’associacions.

 

DURADA

 • 1 Sessió de 3 hores.

 

 

Reserves

Les reserves estan tancades per aquest esdeveniment.