CURS MENJADOR ESCOLAR (20 HORES)

 

Introducció
Alimentar-se és més que satisfer una necessitat fisiològica. Abasta conceptes més amplis en el marc de la
salut física i psíquica. Així la dieta equilibrada i l’aportació dels nutrients essencials per al creixement i el
desenvolupament adequat de les facultats intel·lectives són conceptes essencials quan parlem dels individus
en edat escolar. D’altra banda, l’acte de menjar suposa un moment compartit, un acte social i, per tant, un
espai per a les relacions socials en el marc d’uns hàbits i normes preestablits segons les diferents cultures,
que han de ser apresos. Altres aspectes, com la neteja i la higiene personal, en la manipulació dels aliments i
utensilis i dels diversos objectes i espais també centraran la nostra atenció.
MARC NORMATIU. DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament
la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana. TÍTOL III. CAP
II. ART 35.4
UNITAT DE COMPETÈNCIA. UC1868_2. EMPRAR TÈCNIQUES I RECURSOS EDUCATIUS D’ANIMACIÓ
EN EL TEMPS LLIURE.
MÒDUL FORMATIU ASSOCIAT. MF1868_2. TÈCNIQUES I RECURSOS D’ANIMACIÓ EN EL TEMPS
LLIURE
CONTINGUT DE REFERÈNCIA TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ, EXPRESSIÓ I CREATIVITAT. TÈCNIQUES
PEDAGÒGIQUES DEL JOC.
Mòduls formatius
MF1.- L’educació en el menjador escolar. Moments educatius en el menjador escolar: activitats
socioeducatives en l’horari del menjador escolar. Importància de l’ambientació en el menjador escolar
(ornamentació, mobiliari, temps i ritmes,…) Educació per a la salut. Continguts transversals.
MF2.- Recursos d’animació específics per al menjador escolar. El perfil del monitor/a de el menjador
escolar. Capacitació: formació, aptituds i actituds. Projectes de menjador escolar. Criteris sobre nutrició.
Alimentació equilibrada i planificació de menús. Errors alimentaris i trastorns de l’alimentació.

Reserves

Les reserves estan tancades per aquest esdeveniment.