Erasmus +

Erasmus+ és el nou programa de la Unió Europea per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport. El programa ha sigut creat pel REGLAMENT (UE) núm 1288/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013.

Erasmus+, que estarà vigent des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020, inclou en un únic programa els anteriors “Aprenentatge Permanent” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig), “Joventut en Acció”, “Erasmus Mundus”, Alfa III, Tempus i Edulink.

El pressupost d’Erasmus+ és de més de catorze mil milions d’Euros, dels quals el 10% es destinarà a projectes de joventut.

 

Objectius

En l’àmbit de la Joventut, els objectius d’Erasmus+ són els següents:

 • Millorar el nivell de competències i de capacitats bàsiques dels jóvens

 • Promoure la seua participació en la vida democràtica d’Europa i en el mercat de treball

 • Promoure la ciutadania activa, el diàleg intercultural i la integració social

 • Reforçar els vincles entre l’àmbit de la joventut i el mercat de treball

 • Promoure millores en la qualitat del treball, mitjançant una major cooperació entre les organitzacions en l’àmbit de la joventut i altres parts interessades

 • Complementar les reformes de les polítiques en les esferes locals, regionals i nacionals

 • Donar suport al desenvolupament d’una política de joventut basada en el coneixement i l’experiència

 • Reconèixer l’aprenentatge no formal i informal

 • Potenciar la dimensió internacional de les activitats juvenils

 • Potenciar el paper dels treballadors i les organitzacions en l’àmbit de la joventut com estructures de recolzament per als jóvens

 

 

Tipus de projecte

Acció 1. Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge

 • Intercanvis jovenils: a través d’estos projectes, els joves podran desenvolupar les seus habilitats, guanyar experiències interculturals, adquirir noves formes de coneixement i aprendre sobre la societat i la cooperació europea.

 • Servei de Voluntariat Europeu: permet als joves recopilar noves experiències, idees i perspectives mitjançant la seua participació en un projecte sense ànim de lucre en el estranger.

Acció 2. Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques

 • Suport a les Associacions estratègiques en l’àmbit de la educació, la formació i la joventut: un format obert per a projectes innovadors que milloren la qualitat de la educació, la formació i la joventut (inclou les iniciatives transnacionals).

Acció 3. Suport a la reforma de polítiques

 • Diàleg estructurat: Les reunions entre jóvens i responsables de la presa de decisions en l’àmbit de la joventut.

 

 

Servei de voluntariat Europeu

El Servei Voluntari Europeu (SVE) és una experiència de voluntariat per a jóvens d’entre 17 i 30 anys, en un país diferent del seu, consistent a col·laborar en un projecte social que pot tractar de diferents temes, com ara joventut, medi ambient, cultura, persones amb discapacitat, persones majors, inclusió social, drets humans, esport, cultura o minories ètniques, entre altres.

Què inclou?

El SVE està finançat pel programa Erasmus +. La voluntària o voluntari té cobert l’allotjament, la manutenció, el transport local si cal, el visat, una assegurança mèdica, suport lingüístic, si és necessari, i una xicoteta quantitat de diners mensuals, variable depenent del país de destinació i l’import del viatge (segons els trams quilomètrics que estableix el programa).

Quant dura?

Hi ha SVE de curta durada –fins a dos mesos– i de llarga durada –fins a dotze mesos. Només es pot realitzar un servei de llarga durada.

Perquè serveix?

Ser voluntari implica créixer en valors com la solidaritat i el compromís amb els altres, tindràs l’oportunitat de participar activament en la societat i de contribuir al desenvolupament de comunitats locals. A més, molts projectes lluiten per a combatre la desigualtat social i fomentar la inclusió de les persones amb menys oportunitats, amb la qual cosa el teu paper pot ser més rellevant encara.

Al final del voluntariat, gràcies a la relació amb la comunitat local, coneixeràs un nou idioma, un nou país, una nova cultura… És una experiència molt completa gràcies a la qual podràs millorar les teues habilitats personals i professionals, i guanyar en autonomia i independència.

Per a saber més consulta la CARTA del SERVEI VOLUNTARI EUROPEU

Com participar?

PASSOS A SEGUIR:

 • INFORMA’T un poc més del programa SVE / Erasmus + a la nostra web i en www.erasmusplus.injuve.es

 • CONSULTA els projectes en la Base de dades europees

 • CONTACTA amb entitats d’enviament acreditades en la teua zona. En tens una llista en la nostra web. Et et proporcionaran informació concreta de les possibles vacants disponibles o dels terminis de sol·licitud de projectes. També t’ajudaran a triar els projectes que millor s’adapten a tu, a la teua motivació i capacitats, i t’aconsellaran en la preparació de la candidatura.

 • PREPARA el teu currículum i la carta de motivació en anglès per a l’entitat d’acollida, que serà l’organització responsable de l’execució del projecte.

 • ENVIA la documentació, millor si ho fas a diversos projectes, i espera la resposta. És habitual que l’entitat d’acollida entreviste per Skype les persones preseleccionades abans de confirmar la plaça de voluntari. T’aconsellem una espera activa, prestar atenció als terminis i preparar l’entrevista.

 • Abans d’anar rebràs el programa d’activitats a realitzar al llarg del projecte i més detalls sobre la destinació, l’allotjament, les possibilitats de formació lingüística, l’assegurança, etc.

 • Durant el SVE, a més del recolzament que rebes de la teua entitat d’enviament, comptaràs amb l’assistència d’un tutor i d’un supervisor. També participaràs en el cicle formatiu de l’Agència Nacional del país del projecte.

 • En acabar, rebràs l’acreditació de les competències i habilitats adquirides durant aquesta experiència mitjançant el Youthpass i tindràs possibilitat de participar en jornades informatives i de difusió del programa SVE / Erasmus +.

 

Raons per a realitzar un VOLUNTARIAT EUROPEU

 • DESCOBRIR un país nou: la primera raó.

 • CONÈIXER a noves persones: tindràs l’oportunitat de conèixer gent nova en un entorn multicultural.

 • APRENDRE una altra llengua: molt útil en la vostra vida i, depenent del país, en pots aprendre més d’una.

 • MILLORAR les teues habilitats professionals: hi ha milers de projectes hui en dia a Europa, de segur que trobes el teu.

 • AJUDAR altres: tots els projectes els desenvolupen entitats sense ànim de lucre, en una comunitat concreta. Pot ser en una ciutat xicoteta, una regió, un refugi d’animals, una escola, un centre juvenil, una residència de majors, etc.

 • DESCOBRIR-TE a tu mateix/a: una raó fonamental. L’entorn multicultural i la mescla de cultures et faran descobrir nous horitzons i desenvolupar nous aspectes de la teua persona. Viure fora del teu país i de la teua zona de confort et farà créixer i guanyar autonomia de cara al futur.

El voluntariat no és remunerat, però el SVE et proporciona: allotjament, menjar, transport local, assegurances i diners de butxaca per a cobrir les teues necessitats mínimes.

Servei de Voluntariat Europeu Estratègic

Este nou projecte de mobilitat per a jóvens centrat en activitats del Servei Voluntari Europeu, figura en la Guia del Programa Erasmus+ per a 2017.

El SVE Estratègic té com a objectiu principal assolir un major impacte a escala local, regional, nacional i/o europea. Per això, combina activitats de SVE amb activitats complementàries amb membres associats que contribuïsquen a una execució de qualitat i reforcen la capacitat del projecte.

 

 

Principals característiques

Quines activitats s’hi inclouen?

 • Les del Servei Voluntariat Europeu estandar.

 • Activitats complementàries: aprenentatge per observació, reunions, tallers, conferències, seminaris, cursos de formació, preparació, etc.

 

Quines organitzacions poden participar?

 • Per una banda, les que participen en les activitats del SVE tradicional i assumeixin les següents funcions:

  • La organització sol·licitant: firma i gestiona l’acord de subvenció i informa i coordina la totalitat del projecte. També pot actuar com a organització d’enviament i acollida.

  • Organitzacions d’enviament i acollida: duen a terme les activitats de SVE i recolzen els voluntaris durant totes las fases del projecte.

 • Per una altra banda, un SVE Estratègic pot incloure membres associats del sector públic o privat, que contribuïsquen a l’execució de determinades tasques/activitats o recolzen la difusió i sostenibilitat del projecte. No reben financiació del projecte i no són considerats com a socis, però, la seua participació ha d’estar clarament descrita, així com la forma en què aporten valor afegit a les activitats previstes mitjançant la inversió de recursos i coneixements.

 

Criteris d’admissibilitat

 • Organitzacions participants (han d’estar establides en un país del programa o en país associat veí de la UE i tindre acreditació SVE)

  • Una organització, associació o ONG sense ànim de lucre

  • Una ONG juvenil europea

  • Una empresa social

  • Un Organisme públic local

  • Un Organisme públic regional o nacional

  • Una associació de regions

  • Una agrupació europea de cooperació territorial

  • Un organisme amb ànim de lucre actiu en la Responsabilitat Social Empresària

 • Sol·licitants: Organitzacions acreditades SVE establides en un país del programa, que haja participat en projectes de Joventut en Acció o Erasmus+, en els tres anys anteriors a la data límit de sol·licitud, i en els que hagen participat 6 voluntaris com a mínim.

 • Durada del projecte: Entre 12 i 36 mesos

 • Durada del servei:

  • SVE llarga durada (de 2 a 12 mesos)

  • SVE curta durada (de 2 setmanes a 2 mesos, viatges a banda), quan hi participen al menys, 10 voluntaris o es tracte de jóvens amb menys oportunitats.

 • Llocs de realització:

  • Voluntaris d’un país del programa: prestaran el servei en un altre país del programa o en un país associat veí de la UE.

  • Voluntaris d’un país associat veí de la UE: realitzaran el servei en un país del programa

 • Participants: Jóvens entre 17 i 30 anys, residents en el país de la seua organització d’enviament. Només es podrà participar una vegada en el SVE, excepte que hagen participat amb anterioritat en un de curta durada.

 • Presentació de sol·licituds: En la Agència Nacional del país on estiga establida la organització sol·licitant.

 • Termini: Abans del 26 d’abril a les 12.00 (hora de Brussel·les) per a projectes que comencen entre l’1 de setembre i el 31 de desembre d’eixe any.

 

Altres criteris

 • Cada organització podrà sol·licitar només una vegada per convocatòria per a un projecte de SVE Estratègic.

 • Almenys una de les organitzacions d’enviament o la organització d’acollida en cada activitat, he de procedir del país de l’Agència Nacional a la que se presenta la sol·licitud.

 • Visita de Planificació Prèvia: només per a activitats SVE que impliquen jóvens amb menys oportunitats.

 

Guies, formularis i terminis

Per a participar en el programa Erasmus + cal seguir una sèrie de passos. Pots trobar la informació relativa a les guies informatives, formulari de sol·licitud i termini de presentació en el portal informatiu erasmusplus.

 

Els passos per a presentar una sol·licitud són els següents:

 • La organització ha de registrar-se en el Portal de Participants.

 • Comprovar que el projecte compleix amb els criteris per a ser elegible (tipus d’activitat, perfil de participants, durada, etc.), d’exclusió (compliment d’obligacions fiscals i tributàries, presentació de documentació, etc.) i de selecció (capacitat financera i operativa).

 • Comprovar les condicions de financiació per a cada acció, d’acord amb els principis establits per a les subvencions de la UE: irretroactivitat, no acumulació de subvencions, despeses elegibles, etc.

 • Emplenar i enviar el formulari de sol·licitud.

 

Guies

La guia Erasmus + permet conèixer en profunditat el programa. Esta ferramenta es útil, tant per a les organitzacions, institucions i entitats que organitzen activitats incloses en el programa, com per als propis participants.

La guia especifica totes les normes i condicions que han de complir la major part de les accions per a rebre una subvenció del programa.

A més d’esta guia informativa, existeixen altres publicacions que serveixen per a entendre millor el funcionament del programa i algunes ferramentes amb les quals compta, com la plataforma lingüística, la mobility tools i l’ús de la base de dades entre d’altres.

Pots consultar i descarregar-te les guies del programa en el portal informatiu erasmusplus de l’Injuve.

 

Formularis

Per a participar en el programa caldrà utilitzar una sèrie de formularis. En el portal informatiu erasmusplus de l’Injuve, hi trobaràs diferents tipus: uns serveixen per a acreditar a les entitats que volen formar part del Servei de Voluntariat Europeu, altres són per a sol·licitar les Accions Clau 1, Clau 2 i Clau 3. Accedeix als formularis.

 

Terminis

Tots els terminis de presentació de les sol·licituds expiren a les 12.00 h (migdia), hora de Brussel·les.

Dates per a presentar una sol·licitud durant l’any 2017:

PER A L’ACCIÓ CLAU 1

Tres terminis

Data límit presentació de sol·licituds

Projectes que comencen entre

1r

2 de febrer

1 de maig i el 30 de setembre del mateix any

2n

26 d’ abril

1 d’ agost i el 31 de desembre del mateix any

3r

4 d’ octubre

1 de gener i el 31 de maig de l’any següent

 

PER A L’ACCIÓ CLAU 2*

Tres terminis

Data límit presentació sol·licituds

Projectes que comencen entre

1r

2 de febrer

1 de juny i el 30 de setembre del mateix any

2n

26 d’ abril

1 de setembre del mateix any i el 31 de gener de l’any següent

3r

4 d’octubre

1 de febrer i el 31 de maig de l’any següent

*Els projectes de suport a la innovació només es podran presentar en la ronda del 26 de abril (R2). Els projectes de suport a l’intercanvi de bones pràctiques es podran presentar en les tres rondes.

 

PER A L’ACCIÓ CLAU 3

“Diàleg estructurat: Contactes entre els jóvens i els responsables de la presa de decisions en l’ àmbit de la joventut”

Tres terminis

Data límit presentació sol·licituds

Projectes que comencen entre

1r

2 de febrer

1 de maig i el 30 de setembre del mateix any

2n

26 d’abril

1 d’ agost i el 31 de desembre del mateix any

3r

4 d’octubre

1 de gener i el 31 de maig de l’any següent

 

 

 

Entitats acreditades

Són organitzacions que es classifiquen en entitats d’ENVIAMENT, d’ACOLLIDA i de COORDINACIÓ.

 • L’organització d’enviament s’encarrega de preparar i prestar suport a la persona voluntària abans, durant i després del període de SVE.

 • L’organització d’acollida és l’encarregada de garantir seguretat i unes condicions de vida i desenrotllament de tasques adequades a la persona voluntària durant tot el període del servici. També proporciona suport personal, lingüístic i el relatiu a les seues tasques, incloent-hi l’assignació d’un tutor per al/la voluntari/a.

 • L’organització coordinadora té la funció de facilitar la posada en marxa del projecte, oferint suport administratiu, vetla per la qualitat del projecte i l’establiment de xarxes entre les organitzacions.

 

Província d’Alacant

Entitat

Localitat

Contacte

Acollida

Enviament

Coordinació

Asociación Escuela Libre Waldorf

Alacant

info@waldorfalicante.com

Universitat d’Alacant

Alacant

p.voluntariado.coop@ua.es

Ajuntament d’Alacant

Alacant

escarlata.gomis@alicante.es

De Amicitia Comunidad Valenciana

Calp

info@deamicitia.org

Asociación Cultural y Deportiva La Hoya

Elx (La Hoya)

acdlahoya@gmail.com

Asociación Entérate

Elx (La Hoya)

sve.enterate@gmail.com

Ajuntament D’Elx

Elx

infoeuropa@ayto-elche.es

Fundación Elche Acoge De La C. Valenciana

Elx

formacion@elcheacoge.org

Aap Rescue Centre for Exotic Animals

Villena

PD-volunteers@aap-primadomus.org

 

Província de Castelló

Entitat

Localitat

Contacte

Acollida

Enviament

Coordinació

Ilewasi Centro de Investigación de defensa y promoción de los derechos de los niños y adolescentes

Castelló de la Plana

ilewasi@gmail.com

 

Província de València

Entitat

Localitat

Contacte

Acollida

Enviament

Coordinació

Ajuntament d’ Alaquàs

Alaquàs

eurodesk@alaquas.org

Ajuntament d’ Alzira

Alzira

europa@alzira.es

CEIP Federico García Sanchiz

Alzira

46000730@gva.es

CIPFP Luis Suñer Sanchis

Alzira

adelia.bosca@correo.fpalzira.es

Colegio La Purisima

Alzira

ciborra@lapurisimaalzira.es

IES José Maria Parra

Alzira

46000717@gva.es

   

Ajuntament de Benifaió

Benifaió

cultura@benifaio.es

Ajuntament del Puig de Santa Maria

El Puig de Santa Maria

europajove@elpuig.org

Xeración Valencia

Gandia

xeracionvalencia@gmail.com

El Renaixer, Cooperativa Valenciana

Godella

elrenaixer@copava.org

Ajuntament de Manises

Manises

altea.royo@manises.es

Asociación de Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo – Jovesolides

Paterna

info@jovesolides.org

Ajuntament de Sagunt

Sagunt

erasmusplus.sagunto@gmail.com

AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta

Silla

evs@lafonteta.net

Ajuntament de Silla

Silla

infojove@silla.es

ALBA (As Prof. ayuda Integración disc psiquico)

València

covicenteperez@gmail.com

Asociación Cultural AGORA

València

agoracultural@gmail.com

Asociación Intercultural Go Europe

València

info@goeurope.es
stefano.modestini@goeurope.es

Bona Gent, Amigos Personas Con Discapacidad Intelectual

València

voluntariado.bonagent@gmail.com

CEED CV (Educació a Distància)

València

rafa.olmos@ceedcv.es

Escuela Santiago Apóstol Cabanyal

València

jordi@santiagoapostolcabanyal.es

Fundación Altius Francisco De Vitoria

València

vtena@fundacionaltius.org

Fundación Dasyc

València

cooperacion@fundaciondasyc.org

Obra mercedària de València

València

obramercedaria@hotmail.com

Consell de la Joventut de València

València

permanent_cjv@gmail.com

CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura)

València

piero.carucci@cerai.org

 

 

Convocatories de formació

Cicle formatiu SVE

Els jóvens que realitzen el servei de voluntariat europeu tenen el dret i el deure de participar en les activitats del cicle formatiu, que comprèn: la Formació a la eixida, la Formació a la arribada, l’Avaluació intermèdia i l’Esdeveniment anual. Les entitats participants facilitaran que els voluntaris assistisquen a estes activitats formatives.

Cada any es publica un calendari amb les activitats previstes per al cicle formatiu Ací pots consultar el calendari formatiu de SVE per a 2017.

Pots trobar més informació sobre el cicle formatiu en el portal de la ANE.

 

Formació General TCA

Les Activitats de Cooperació Transnacional (TCA), són una modalitat de projectes i activitats de l’Acció clau 2. Estes activitats són utilitzades per les Agències Nacionals que gestionen el programa Erasmus+ per a aconseguir els seus objectius i atorgar-li un valor afegit.

Dins de les activitats de Cooperació Transnacional es troben els cursos de Formació, que poden ser coordinats per algun dels centres de recursos SALTO o per les agèncias nacionals. La informació detallada sobre el curs i el perfil dels participants s’arreplega en cadascuna de les convocatòries.

Els cursos i activitats ofertats entre 2016-2017, poden consultar-se en el Pla de Formación i Cooperació. La informació s’actualitza periòdicament.

A més de les activitats formatives presencials, s’estan desenvolupant cursos en línia d’àmplia participació i accés obert gràcies a la ferramenta d’Internet (MOOC).

 

Activitats de Cooperació Transnacional (TCA) FINANÇATS PER ERASMUS+

Què són les Activitats de Cooperació Transnacional (TCA) ?

Són activitats formatives promogudes per les Agències Nacionals que gestionen el programa Erasmus+ per a millorar la qualitat del programa i assolir els seus objectius.

Consistixen en jornades i seminaris que permeten donar formació específica i compartir les millors pràctiques i experiències del programa en tota Europa.

 

Qui pot participar?

Estan dirigits a professionals de la joventut, jóvens treballadors, persones interessades, membres d’organitzacions acreditades, etc., sent requisit imprescindible que els participants pertanyin a un país del programa Erasmus+ o país veí de la Unió Europea.

Cada activitat es proposa per a un perfil concret de participants segons s’establix en cada una de les convocatòries.

 

On puc trobar la informació?

Es poden consultar les activitats i els cursos oferits en el Pla anual d’activitats de cooperació transnacional 2017-2018.

L’Agència Nacional Espanyola, finança la majoria de les activitats.

Cada activitat té un termini de sol·licitud distint i les convocatòries es van publicant durant tot l’any. La duració de la formació diversa entre 1 i 7 dies i pot tindre lloc en qualsevol país de la Unió Europea.

 

Com puc inscriure’m?

Primer, cal consultar les convocatòries obertes a través del Pla d’Activitats de Formació i Cooperació Transnacional (TCA).

En segon lloc, realitzar la inscripció, per mitjà de l’enllaç “inscripció online Salto Youth“, tot tenint en compte els requisits exigits per a participar en la convocatòria.

 

Quines oportunitats oferixen les activitats TCA?

Oferixen l’oportunitat de compartir i adquirir nous coneixements sobre temes relacionats amb el programa Erasmus+, millorar el reconeixement de competències per mitjà de l’aprenentatge informal i no formal, inclusió, diversitat cultural i competències interculturals, ciutadania europea activa, participació, ocupabilitat i emprenedoria social.

 

Com es realitza la selecció de participants?

L’ANE (Agència Nacional Espanyola), s’encarrega de la selecció dels participants inscrits en les activitats TCA, a nivell nacional. D’acord amb el perfil sol·licitat es Du a terme una priorització dels candidats. Resolt el procés de selecció, l’ANE comunica als seleccionats la seua participació.

 

 

Cos Europeu de la solidaritat

Es tracta d’una nova iniciativa de la Unió Europea que te com a objectiu la creació d’oportunitats per a que els jóvens realitzen serveis de voluntariat o col·laboren en projectes, dins o fora dels seus països, que redunden en beneficis per a comunitats i ciutadans de tota Europa.

Els jóvens que participen en el Cos Europeu de la Solidaritat hauran d’acceptar i defendre els seus objectius i principis.

El programa s’adreça a jóvens entre 18 i 30 anys. Per a participar-hi cal inscriure’s en una plataforma europea que guarda les dades en el Sistema del Cos Europeu de la Solidaritat, on hi accediran posteriorment les organitzacions per a buscar persones que vulguen participar en els seus projectes i convidar a incorporar-se als mateixos.

Els projectes en els que es pot participar són molt variats i tenen fonamentalment un contingut social, com per exemple, l’ajuda a la prevenció de catàstrofes naturals o la col·laboració en la reconstrucció posterior o la assistència en centres d’acollida als sol·licitants d’asil. Pots consultar una llista de projectes tipus.

La durada dels projectes del Cos Europeu de la Solidaritat serà de dos mesos a un any i es desenvoluparan,en general, dins dels Estats membres de la Unió Europea.

Pots trobar tota la informació sobre este programa en la pàgina web del Portal Europeu de la Joventut.

 

 

Esdeveniments

Primer esdeveniment anual d’Organitzacions Experimentades del SVE

Alacant, del 20 al 22 d’octubre de 2017 Este esdeveniment permetrà reunir als representants de les organitzacions acreditades experimentades del SVE per a intercanviar i contrastar experiències, idees i pràctiques, exposar els casos d’èxit i desenvolupar i reforçar l’establiment de xarxes i socis. Organitzacions acreditades per l’Agència Nacional Espanyola que hagen acollit/enviat voluntaris i/o coordinat projectes del Servei Voluntari…

+ info

 

Trobada Anual d’Ex voluntaris SVE

Alacant, del 20 al 22 d’octubre de 2017 En el marc del Servei Voluntari Europeu és important que els voluntaris tinguen l’ocasió, una vegada finalitzat el seu projecte, d’avaluar i debatre les seues experiències juntament amb altres voluntaris i voluntàries en la seua mateixa situació. Els participants seran voluntaris i voluntàries residents a Espanya que hagen finalitzat la seua activitat en el període de temps que va del mes d’octubre de…

 

 

Treball a Europa

Ací vos oferim una selecció de recursos que vos porten a pàgines concretes d’informació sobre possibilitats per a buscar treball a Europa i altres Països, tant en època estival com al llarg de l’any.

 

Eures

El Servei Públic per a buscar ofertes d’ocupació en països de la Unió Europea:

 

Comunitat Valenciana

 

Programa Eurodysee

Promogut per l’Assemblea de Regions d’Europa, compta amb la participació de determinades regions, entre elles la Comunitat Valenciana. Programa de pràctiques empreses per a jóvens menors de 30 anys, de les regions participants, que tinguen una qualificació professional (FP, Diplomatura o Llicenciatura).

 

Pràctiques en institucions de la Unió Europea

 • Document elaborat per Europe Direct Valencia

 • Entrevista: “la vida d’un becari o becària, una altra mirada”

 

Altres referències

 

Enllaç: http://www.ivaj.gva.es/ca/erasmus