Consell Local de la Joventut

L’ajuntament de Benicarló treballa conjuntament amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i les entitats i associacions del nostre municipi per tal de guiar a les mateixes en la creació d’un consell local de la joventut.

Si vols més informació sobre com crear la teua Associació juvenil o com formar part del futur Consell Local de la joventut, només tens que adreçar-te al Centre d’Informació I Assessorament Juvenil de Benicarló.

 

Què es un CLJ?

Un Consell Local de la Joventut (CLJ) és una plataforma formada per associacions juvenils d’un municipi que pretén ser:

  • Un punt de trobada on coordinar-se i crear projectes conjunts.
  • Una estructura democràtica de representació i participació juvenil, que incorpora diferents models associatius juvenils (associacions, entitats, grups de joves, etc.).
  • Un espai plural de treball i debat.
  • Un òrgan independent de l’Administració, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.
  • Un representant vàlid per dialogar amb l’Administració dels temes que afecten la joventut i fer arribar les demandes i opinions de les associacions juvenils i la gent jove.

 

Qui pot formar-hi part?

Per a crear un CLJ, es necessiten 5 entitats juvenils (encara que la Llei està canviant i serà menys). I, qui son entitats juvenils?

  1. Associacions juvenils.  Formades per persones joves, entre 14 i 30 anys.
  2. Entitats prestadores de serveis a la joventut. Associacions que, independentment de l’edat dels i les sòcies, tenen com a finalitat amb caràcter exclusiu o preferent, la programació d’intervencions destinades a la joventut. Ex: scouts, juniors…
  3. Seccions Juvenils. Entitats que, encara que no són específicament juvenils, permet a les persones joves de l’associació, organitzar-se amb autonomia pròpia en tot allò referent en matèria de joventut. Ex: sindicats, falles, associacions culturals, etc…

 

I si som un col·lectiu?

Implique-vos al CLJ. La Llei de joventut està canviant i els models de participació també!  Amb ganes de crear xarxa, tota aportació es imprescindible!

 

Per què un CLJ?

Els i les joves tenim molt a dir sobre allò que ens afecta!  El treball associatiu ens dóna la nostra pròpia visió dels temes perquè els discutim, els pensem i els treballem.

 

“Molta gent menuda en llocs menuts, fent coses menudes, pot CANVIAR EL MÓN” (Eduardo Galeano)

 

Contacta’ns

Estem a C/Llanterna, 26. 46001 València.

Tel: 963.510.120

CJCV@CJCV.ORG

WWW.CJVC.ORG